Grøn omstilling 
-samskabelse viser vejen

 

Der sættes ambitiøse mål for en bæredygtig og grøn omstilling på både internationalt og nationalt niveau. Lande, regioner og områder har øget fokus på, at fremtiden skal være fossilfri, CO2 neutral og forsynet med vedvarende energi. Men hvordan når man fra flotte målsætninger til lokal handling og konkrete løsninger, som kan mærkes, måles og vejes i hverdagen? Her har kommunerne en vigtig rolle at spille. Teknologien findes ofte allerede, men hvordan implementeres den hos helt almindelige borgere? Når hverdagsviden fra borgere blandes med lokalkendskab fra kommuner og fagfolks nye tekniske viden, så skabes og implementeres der holdbare løsninger, som alle bidrager til en bæredygtig fremtid. Der er et stort potentiale i at få borgerne på banen, og i at lade dem vise vejen.

Men hvordan gør man som kommune så det? På siden her ses en metode til at samskabe om grøn omstilling. Der præsenteres også masser af praktiske erfaringer, da metoden er testet på fire helt konkrete cases fra virkeligheden. Metoden viser, hvordan man som kommune kan arbejde samskabende for at sætte skub i den grønne omstilling. Metoden er udviklet i et dansk-svensk samarbejde med støtte fra EU. Se mere om dette under Baggrund.

 

 

Metode

Metoden er bygget op af tre dele; Principper, Proces og Praktisk værktøj.

Principper er den grundlæggende indstilling og tilgang, som alle aktører i processen må arbejde efter. Dette gælder både kommune, borgere og andre aktører, det skal være principperne, som samler arbejdsgruppen. Principperne kan ses som den platform, som alle skal stå på i hele processen og det mindset man må have for at arbejde samskabende. Det er afgørende at få italesat principperne med alle, der er med til at løse opgaven.

Proces handler om, hvordan man helt konkret starter med at arbejde samskabende. Processen er opdelt i fem trin, hvor man starter i trin et og slutter i trin fem. Eftersom der arbejdes samskabende, og aktører vil birdage med ny viden, nye behov og nye muligheder undervejs i processen, så vil der ofte være behov for at gå lidt tilbage i processen, undersøge et nyt emne mere og efterfølgende gå frem igen. Der kan være behov for igen at tage en dialog om mål, rammer og roller i de enkelte trin. Dette illustreres som små loops i midten af processen (trin to, tre og fire).

Praktisk værktøj er en opsamling af de tværgående erfaringer, som alle fire partnere med cases erfarede i deres praktiske arbejde. Det er ligeledes værktøjer, som for eksempel kan anvendes til refleksion over, hvilken form for samskabelse man vil gennemføre, hvor borgerne står i deres beslutningsproces, hvordan borgerne kan mødes i forskellige involveringsaktiviteter osv.

Principper

Image
 
Image

Proces

 
Image

Praktisk værktøj

 

Cases