Skrot oliefyr

Hjørring Kommune har arbejdet med pilotcasen Skrot Oliefyr. Målet er, at ejere af oliefyr skifter til en mere bæredygtig forsyningskilde.I Hjørring Kommune findes omkring 4500 oliefyr og det

Solenergi

Energikontoret Skåne har arbejdet med pilotcasen Solenergi. Målet er at fremme solenergi (både til varme og el) hos almene borgere.Solenergi er en vigtig energikilde i fremtidens energiforsyning og

Mål og Spar

Aalborg Kommune har arbejdet med pilotcasen Mål og Spar. Målet er, at borgerne anvender smart måleudstyr i eget hjem, at de bliver bevidste om deres forbrug og dermed

Køretøj

Dalslands Kommunalförbund har arbejdet med med pilotcasen “køretøj”. Målet er at øge andelen af el- og biogasbiler.Transportsektoren står for en stor del af både Sveriges og Danmarks CO2